Osahankkeet

Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 uudistusohjelman toteutusvaihe sijoittuu vuosille 2015 – 2030. Uudistamisohjelma jakautuu osahankkeisiin, jotka on tarkoitus toteuttaa peräkkäin niin, että sairaalan toiminta häiriytyy mahdollisimman vähän.

Ohjelma on aloitettu välinehuollon ja tarvittavien inframuutosten rakentamisella.

Seuraavat osahankkeet voidaan toteuttaa erillisinä projekteina tai suuremmissa projektikokonaisuuksissa huomioiden väistötoiminta:

 • Apteekki (hankesuunnittelu aloitettu)
 • Kehitysvammahuolto (hankesuunnittelu aloitettu)
 • Lasten ja naisten sairaala (toteutusvaihe)
 • Poliklinikat (isommat)
 • Päivystys, tehot ja leikkaussalit (osana ydinsairaalaa)
 • Ravintohuolto (yhteiskeittiön hankevalmistelu Oulun kanssa)
 • Varasto (esiselvitysvaihe)
 • Vuodeosastot (esisuunnittelua tehty)
 • Visala-Oulaskangas

  Väistösuunnitelmat suunnitellaan kun Master Planin päivitystehtävät on toteutettu ja alustava vaiheistus tehty hankekokonaisuuksien priorisoinnin pohjalta.


 • Oulun yliopistollisen sairaalan toiminnot ja tilat uudistuvat vuoteen 2030 mennessä.

  Toteuttamisjärjestys ja aikataulu

  Yleissuunnitelma Master Plan on päivitetty kesällä 2018, jonka mukaan sairaala rakennetaan kahdessa vaiheessa ja uusi sairaala on kokonaisuudessaan käytössä 2027.