Ydinsairaala

Tutustu työmaan edistymiseen:

OYS:n uuden päärakennuksen rakentaminen on käynnistynyt sairaala-alueen pohjoispäädystä, mistä uusien tilojen tieltä on purettu pois vanha parkkihalli ja hallintorakennus. Niiden tilalle nousee rakennusurakan ensimmäisessä vaiheessa kaksi kymmenkerroksista tornia.

Ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan tilat niin sanotulle ydinsairaalalle, eli vuorokauden ympäri toimiville palveluille: päivystykselle, synnytys- ja teho-osastoille sekä leikkaussaleille.
Uudisrakennus valmistuu käyttöön vaiheittain niin, että muun muassa päivystys, synnytys-, teho- ja leikkaustoiminnot voidaan ottaa käyttöön vuoden 2022 loppuun mennessä. Loppuosa, pääosin vuodeosastoja sisältävät tilat, otetaan käyttöön vuoden 2023 loppuun mennessä.

Toisessa vaiheessa rakennetaan lisää tilaa niin sanotuille avohoitotoiminnoille, eli esimerkiksi poliklinikoille ja vuodeosastoille. Toisen vaiheen toiminnallinen konseptisuunnittelu on parhaillaan käynnissä.


Tutustu työmaan edistymiseen:

Uusien tilojen myötä myös sairaalan toiminta muuttuu. Esimerksiksi vuodeosastot sijoittuvat osaamiskeskittymiin, joissa potilaiden hoito tapahtuu moniammatillisesti. Yhden hengen potilashuoneita tulee aluksi n. 450. Lisäksi rakennetaan maanalaista pysäköintiä sairaalaan tuleville asiakkaille.


Potilaslähtöisyys toiminnan perustana

Uusi sairaala suunnitellaan alusta alkaen potilaslähtöisyys edellä. Hankkeen merkittävimpiä hyötyjä potilaalle ovat parantuva hoidon laatu ja potilasturvallisuus. Suunnittelussa korostuvat myös työn tuottavuuden parantaminen, resurssien joustava käyttö, ammatillisen työnjaon uudistaminen. tilojen ja toimintojen vakiointi sekä tietojärjestelmien ja teknologian hyödyntäminen ja tehokkaat logistiset ratkaisut. Tiloista tulee viihtyisät, monikäyttöiset ja energiatehokkaat. Suunnittelu on toiminta- ja käyttäjälähtöistä. Oysin henkilöstöä kuunnellaan tarkalla korvalla ja toiminnasta pyritään tunnistamaan ja karsimaan pois turhat vaiheet, jotka eivät tuo lisäarvoa asiakkaalle.


Uusi sairaala rakennetaan allianssimallilla

Allianssi on toteutusmuoto, jossa hankkeen osapuolet muodostavat yhteisen organisaation vastaamaan hankkeen toteutuksesta. Osapuolet jakavat niin hyvät tulokset onnistumisesta kuin mahdolliset riskit epäonnistumisesta.

OYS 2030 -uudistamisohjelmassa sairaanhoitopiirin kumppaneina työskentelee suuri joukko suunnittelija- ja urakoitsijayrityksiä sekä laite- tai järjestelmätoimittajia.

Ensimmäisen vaiheen toteutuksesta vastaa kaksi allianssikokoonpanoa, joihin kuuluu sairaanhoitopiirin lisäksi:

A-allianssi

NCC Suomi Oy
ARO Systems Oy
Siemens Osakeyhtiö
A-lnsinöörit Oy
Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy
Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen Oy
UKI Arkkitehdit Oy
Granlund Oy

B-allianssi

Skanska Talonrakennus Oy
Caverion Suomi Oy
Siemens Osakeyhtiö
A-lnsinöörit Oy
Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy
Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen Oy
UKI Arkkitehdit Oy
Granlund Oy