Ydinsairaala

OYS:n ydinsairaalan rakentaminen on käynnistynyt sairaala-alueen pohjoispäädystä, mistä uusien tilojen tieltä on purettu pois vanha parkkihalli ja hallintorakennus. Niiden tilalle nousee rakennusurakan ensimmäisessä vaiheessa kaksi kymmenkerroksista rakennusta, joihin tulee tilat muun muassa päivystykselle, synnytys- ja teho-osastoille sekä suurin osa uusista leikkaussaleista ja vuodeosastoista.

Syyskuussa 2019 A-rakennuksen perustukset sekä noin 15% rungosta on valmiina. B-rakennus on kehitysvaiheessa ja työmaalla tehdään valmistelevia töitä. Ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan myös maanalaista pysäköintiä, jossa on n. 280 autopaikkaa ja suora pääsy palveluihin johtaviin hisseihin. Sairaalan päärakennuksen ja lastenklinikan välisellä piha-alueella suoritetaan uuden sairaalan rakentamista tukevia muutostöitä. Lastenklinikan edustalla kulkeva tieosuus muuttuu kaksisuuntaiseksi. Kantasairaalan keskuskadun puoleisten sisäänkäyntien muutostyöt käynnistyvät syyskuussa 2019.

Uudisrakentamisen toisen vaiheen toiminnallinen konseptisuunnittelu on käynnissä.


Tutustu työmaan edistymiseen:

Uusien tilojen myötä myös sairaalan toiminta muuttuu. Esimerksiksi vuodeosastot sijoittuvat osaamiskeskittymiin, joissa potilaiden hoito tapahtuu moniammatillisesti. Yhden hengen potilashuoneita tulee aluksi n. 450. Lisäksi rakennetaan maanalaista pysäköintiä sairaalaan tuleville asiakkaille.


Potilaslähtöisyys toiminnan perustana

Uusi sairaala suunnitellaan alusta alkaen potilaslähtöisyys edellä. Hankkeen merkittävimpiä hyötyjä potilaalle ovat parantuva hoidon laatu ja potilasturvallisuus. Suunnittelussa korostuvat myös työn tuottavuuden parantaminen, resurssien joustava käyttö, ammatillisen työnjaon uudistaminen. tilojen ja toimintojen vakiointi sekä tietojärjestelmien ja teknologian hyödyntäminen ja tehokkaat logistiset ratkaisut. Tiloista tulee viihtyisät, monikäyttöiset ja energiatehokkaat. Suunnittelu on toiminta- ja käyttäjälähtöistä. Oysin henkilöstöä kuunnellaan tarkalla korvalla ja toiminnasta pyritään tunnistamaan ja karsimaan pois turhat vaiheet, jotka eivät tuo lisäarvoa asiakkaalle.


Uusi sairaala rakennetaan allianssimallilla

Allianssi on toteutusmuoto, jossa hankkeen osapuolet muodostavat yhteisen organisaation vastaamaan hankkeen toteutuksesta. Osapuolet jakavat niin hyvät tulokset onnistumisesta kuin mahdolliset riskit epäonnistumisesta.

OYS 2030 -uudistamisohjelmassa sairaanhoitopiirin kumppaneina työskentelee suuri joukko suunnittelija- ja urakoitsijayrityksiä sekä laite- tai järjestelmätoimittajia.

Ensimmäisen vaiheen toteutuksesta vastaa kaksi allianssikokoonpanoa, joihin kuuluu sairaanhoitopiirin lisäksi:

A-allianssi

NCC Suomi Oy
ARO Systems Oy
Siemens Osakeyhtiö
A-lnsinöörit Oy
Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy
Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen Oy
UKI Arkkitehdit Oy
Granlund Oy

B-allianssi

Skanska Talonrakennus Oy
Caverion Suomi Oy
Siemens Osakeyhtiö
A-lnsinöörit Oy
Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy
Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen Oy
UKI Arkkitehdit Oy
Granlund Oy