Kehitysvammahuolto

Kehitysvammahuollon osaamiskeskukselle rakennetaan uudet tilat Peltolaan.

Osaamiskeskuksen palvelujen ja tilojen suunnittelun lähtökohtana on ihmisen yksilöllisten tarpeiden huomiointi. Kehitysvammahuolto muodostaa tulevaisuudessa toiminnallisen kokonaisuuden. Uudet tilat tukevat toimintaa.

Kehitysvammahuollon osaamiskeskuksen uudisrakennus tulee sijaitsemaan Oulussa Peltolan kaupunginosassa vanhalla sairaala-alueella, jonka läheisyydessä on myös Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin psykiatrian klinikat.

Osaamiskeskuksen rakennussuunnittelu aloitettiin kesällä 2017 ja rakennustyöt alkoivat kesällä 2018. Uusi osaamiskeskus on määrä ottaa käyttöön vuoden 2019 loppuun mennessä. Hankkeen kokonaiskustannusbudjetti on 16 M€.

Asiakaslähtöiset tilat

Uudet tilat ovat muuntojoustavia ja vastaavat asiakkaiden erityisiin tarpeisiin. Kehitysvammaisen ihmisen hoidon ja kuntoutuksen toteuttaminen lähtee tarpeiden tunnistamisesta. Kehitysvammaisuuteen liittyy piirteitä ja tarpeita, jotka vaativat palveluilta ja tiloilta sekä sijainnilta erityisratkaisuja. Uuden osaamiskeskuksen suunnittelussa lähtökohtana ovat olleet asiakkaiden tarpeet.

Rakentamisessa ja teknisissä ratkaisuissa on kiinnitetty erityistä huomiota asiakkaiden, omaisten ja henkilökunnan turvallisuuteen ja viihtyvyyteen. Tilat ovat käyttöjoustavia, vakioituja ja esteettömiä. Esteettömyys on huomioitu eri vammaisryhmien näkökulmasta muun muassa värien käytössä sekä opaste- ja valosuunnittelussa.

Toimintakonseptin muutos

Pohjois-Pohjanmaan kehitysvammahuollon vaativien erityispalvelujen osaamiskeskuksen tehtävänä on tukea alueen muita toimijoita erityisesti vaikeammin vammaisten ihmisten tutkimuksessa, hoidossa ja kuntoutuksessa. Kehitysvammahuollon tulosalue toimii tulevien ammattilaisten oppimisympäristönä.

Uuden toimintakonseptin mukaisesti osa palveluista toimii jatkossa ns. jalkautuvina palveluina, asiakkaan omassa toimintaympäristössä. Kehitysvammahuollon tiloissa tuotetaan aikuisten sekä lasten ja nuorten lyhyt- ja pitkäaikaista kuntoutusta sekä polikliinisiä tutkimus- ja neuvolapalveluja. Tulevassa osaamiskeskuksessa työskentelee selvityksen mukaan noin 100 työntekijää. Asiakkaita käy tiloissa polikliinisesti päivittäin tai asiakkaat ovat ympärivuorokautisen kuntoutuksen jaksolla selvityksen mukaan arviolta 40.

Kehitysvammahuollon uudistunut toimintakonsepti otettiin käyttöön marraskuussa 2015. Tuolloin luovuttiin perinteisistä laitosyksikkö –avohuolto -poliklinikka vastuualueiden rajoista ja luotiin uusi kahteen palveluprosessiin aikuisten sekä lasten ja nuorten kuntoutukseen perustuva kokonaisuus, vaativat kehitysvammahuollon erityispalvelut. Samalla luotiin toimintaa tukeva uusi johtamisjärjestelmä.

Kehitysvammahuollon osaamiskeskus havainnekuvat

Yhteystiedot

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
Toiminnallisen suunnittelun projektipäällikkö
Tuula Luoma
puh. 040 731 6675
tuula.luoma@ppshp.fi