Kehitysvammahuolto

Kehitysvammahuollon osaamiskeskuksen uudet tilat ovat valmistuneet Peltolaan.

Osaamiskeskuksen palvelujen ja tilojen suunnittelun lähtökohtana on ollut ihmisen yksilöllisten tarpeiden huomiointi. Kehitysvammahuolto muodostaa tulevaisuudessa toiminnallisen kokonaisuuden. Uudet tilat tukevat toimintaa.

Kehitysvammahuollon osaamiskeskuksen uudisrakennus sijaitsee Oulussa Peltolan kaupunginosassa vanhalla sairaala-alueella, jonka läheisyydessä on myös Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin psykiatrian klinikat.

Osaamiskeskuksen rakennussuunnittelu aloitettiin kesällä 2017 ja rakennustyöt alkoivat kesällä 2018. Uusi osaamiskeskus otettiin käyttöön marraskuussa 2019.

Asiakaslähtöiset tilat

Uudet tilat ovat muuntojoustavia ja vastaavat asiakkaiden erityisiin tarpeisiin. Kehitysvammaisen ihmisen hoidon ja kuntoutuksen toteuttaminen lähtee tarpeiden tunnistamisesta. Kehitysvammaisuuteen liittyy piirteitä ja tarpeita, jotka vaativat palveluilta ja tiloilta sekä sijainnilta erityisratkaisuja. Uuden osaamiskeskuksen suunnittelussa lähtökohtana ovat olleet asiakkaiden tarpeet.

Rakentamisessa ja teknisissä ratkaisuissa on kiinnitetty erityistä huomiota asiakkaiden, omaisten ja henkilökunnan turvallisuuteen ja viihtyvyyteen. Tilat ovat käyttöjoustavia, vakioituja ja esteettömiä. Esteettömyys on huomioitu eri vammaisryhmien näkökulmasta muun muassa värien käytössä sekä opaste- ja valosuunnittelussa.

Kehitysvammahuollon osaamiskeskus havainnekuvat