Tukipalvelut

Tukipalvelujen, kuten pysäköintitilojen, logistiikan sekä ravinto- ja tekniikan palvelujen sujuvuuteen ja sijoitteluun on kiinnitetty uuden sairaalan suunnittelussa erityistä huomiota.  Tuottavuutta syntyy, kun pitkät kuljetusmatkat vähenevät. Hissiyhteyksin palvelut saadaan nopeasti, häiriöittä ja oikea-aikaisesti hoitoyksiköihin. Varastot sijoittuvat toiminnan kannalta tarkoituksenmukaisesti ja älykkäin teknologiaratkaisuin turhia tarkastuskierroksia ja tilaustarvetta voidaan vähentää.

Toimivat tukipalvelut ovat osa uuden sairaalan palvelukokemusta.

Potilashotelli tuo turvallisuutta ja yksityisyyttä

Sairaalan välittömään läheisyyteen suunnitellaan potilashotellia, joka palvelisi erityisesti pitkien välimatkojen takaa sairaalaan saapuvia potilaita ennen ja jälkeen hoitojakson. Myös omaiset voisivat majoittua hotellissa esimerkiksi perheenjäsenen hoidon ajan.

Tällä suuri osa sellaisistakin potilaista, jotka eivät sitä vointinsa puolesta välttämättä tarvitsisi, yöpyy sairaalassa esimerkiksi pitkien etäisyyksien vuoksi. Samaan aikaan omaisille ei ole tarjolla majoitusmahdollisuuksia lähellä sairaalaa.

Potilashotellissa näille potilaille ja heidän omaisilleen voidaan tarjota viihtyisä ja turvallinen majoitusvaihtoehto, ja samalla sairaalan sairaansijoja vapautuu niitä kipeämmin tarvitseville.

Nyt suunnitteilla olevassa mallissa ei hotellissa tarjota sairaanhoidollisia palveluita eikä siellä ole sairaalan henkilökuntaa. Hotelli tulee sijaitsemaan sairaalan välittömässä läheisyydessä, jotta pääsy hoitoihin on vaivatonta ja turvallista, eivätkä välimatkat kasva liian pitkiksi. Hotellin yhteyteen on suunniteltu ravintola- ja tukipalveluita.

Potilashotelli valmistuisi suunnitelmien mukaan vuonna 2023

Tutustu tarkemmin potilashotellihankkeeseen.

Laboratoriopalvelut

NordLabin laboratoriopalvelut tuodaan lähelle potilasyksiköitä niin, että näytteet otetaan potilaan tarpeen pohjalta, silloin kun niiden aika on. Laboratorionhoitajien näytteenottokiertoja voidaan tehdä edelleen kiireettömissä näytteenotoissa. Näytteenotto nopeutuu, kun henkilöstö on lähellä yksiköitä sekä näytteenottoautomatiikka ja -menetelmät kehittyvät entistä tehokkaammiksi.

Polikliinisillä käynneillä tarvittavat verinäytteet tms. otetaan ennakkoon, jolloin tulokset ovat lääkärien ja hoitajien käytettävissä jo poliklinikkakäynnille tultaessa.

Sujuva pysäköinti

Uudistamisohjelman myötä OYSin alueelle rakennetaan runsaasti uutta pysäköintitilaa. Sujuva pysäköinti on tärkeä osa uuden sairaalan palvelukokemusta: esimerkiksi sairaalan etupihan alle rakennettavasta, katetusta parkkihallista sairaalan asiakkaan pääsevät sisälle sairaalaan suorin hissiyhteyksin. Kansiparkin lisäksi alueelle on jo kesällä 2020 valmistunut uusi pysäköintitalo, OYS Rauhaparkki. Lisää pysäköintitilaa on suunnitelmien mukaan tulossa myös sairaalan ja Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan väliin tulevaisuudessa rakennettavaan pysäköintitaloon.

Uudessa Rauhaparkki-pysäköintitalossa tilaa yli 800 autolle

Tutustu tarkemmin Rauhaparkkiin valmistuneet hankkeet -sivulta.

Toimiva logistiikka toiminnan tukena

Nykyisessä sairaalassa toiminnat ovat usean hehtaarin alueelta ja käytäviä on yli 30 kilometriä. Lääkkeitä, liinavaatteita, hoitotarvikkeita, välineitä ja laitteita kuskataan pitkiä etäisyyksiä. Uudessa sairaalassa toiminta tehostuu, kun pitkät kuljetusmatkat vähenevät. Esimerkiksi tavarat, potilaat ja henkilökunta kulkevat kaikki omilla hisseillään, jolloin tavaratkin saadaan mahdollisimman nopeasti ja oikea-aikaisesti hoitoyksiköihin, potilaita häiritsemättä. Varastot sijoittuvat uudessa sairaalassa toiminnan kannalta tarkoituksenmukaisesti, ja älykkäin teknologiaratkaisuin esimerkiksi turhia tarkastuskierroksia ja tilaustarvetta voidaan vähentää.