Etusivu >

Osaamista keskitetään

Uusi sairaala suunnitellaan ja rakennetaan toiminnallisesti sujuvaksi kokonaisuudeksi, jossa toiminnot ovat lähellä toisiaan ja turha liikkuminen vähenee. Kehittäminen on jo aloitettu – kokoamme tulevaisuudessa tälle sivulle tietoa ja esimerkkejä uuteen sairaalaan tulevista osaamiskeskuksista.

Ammattilaiset työskentelevät tulevaisuudessa entistä enemmän tiiminä potilaan parhaaksi.

Hoito suunnitellaan uudella tavalla – tilat tukevat kehittämistä

Nykyisin OYSin toiminta on jäsennetty erilaisiin erikoisaloihin. Tulevaisuudessa toiminta kehittyy ja uudistuu eritasoisiksi ja eri laajuisiksi osaamiskeskuksiksi, jotka kokoavat yhteen eri erikoisalojen syväosaamista. Osaamiskeskuksiin keskitetään eri potilasryhmien hoitoon tarvittavaa asiantuntemusta.

Uudet tilat suunnitellaan ja rakennetaan tukemaan sairaanhoitopiirin toiminnallista uudistamista ja osaamiskeskusten kehittämistä. Samaan osaamiskeskuskokonaisuuteen liittyvät toiminnot sijoittuvat uudessa sairaalassa lähelle toisiaan, toimivaksi kokonaisuudeksi. Keskittämisellä tavoitellaan entistä parempaa palvelukokemusta ja laadukkaampaa ja turvallisempaa hoitoa sairaalan potilaille.

Moniammatillinen yhteistyö lisääntyy

Henkilökunnan kannalta muutos tarkoittaa, että eri alojen ammattilaiset toimivat entistä enemmän tiiminä potilaan parhaaksi. Kun moniammatillinen yhteistyö tehostuu, konsultointitarve vähenee. Yhdessä työskenteleminen tuo tuottavuutta, kun töitä tehdään toinen osaaja toistaan tukien.

Osaamiskeskuksissa henkilöstöresurssia voidaan potilasvirran ja hoidon tarpeen mukaan joustavasti siirtää, jotta potilas saa oikeaa hoitoa oikeaan aikaan. 

Tutustu tarkemmin uudistamisohjelman vaiheisiin

Ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan tiloja toiminnoille, joiden täytyy toimia vuorokauden ympäri seitsemänä päivänä viikossa. Toisessa vaiheessa rakennetaan lisää tilaa esimerkiksi avohoidon tarpeisiin. Lue lisää rakentamisen vaiheista: