Test Lab

Oulun yliopistollisen sairaalan yhteydessä sijaitseva OYS TestLab tarjoaa puitteet julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyölle. Terveysteknologiayritykset voivat OYS TestLabissa testata tuotteitaan todenmukaisessa ympäristössä ja saada palautetta terveydenhuollon ammattilaisilta. OYS 2030 -uudistamisohjelmalle testauslaboratorio tarjoaa puitteet tila- ja teknologiaratkaisujen testaamiselle ja kehittämiselle.

TestLabissa yritykset voivat testata ja kehittää tuotteitaan ja ideoitaan aidossa sairaalaympäristössä aitojen käyttäjien kanssa. OYS käyttää testauslaboratoriota omien prosessiensa kehittämiseen ja OYS 2030 –ohjelman rakennushankkeiden ja teknologiaratkaisujen mallintamiseen ja simulointiin. TestLabin tiloihin voidaan esimerkiksi rakentaa uuden sairaalan erilaisia yksiköitä: leikkaussaleja, poliklinikoida, vuodeosastoja. Mallinnuksia käytetään uusien tilojen suunnittelun tukena.

Jos yrityksellänne on tuote tai idea, jota haluaisitte testata tai kehittää sairaalassa, voitte ottaa yhteyttä TestLabiin alla olevan lomakkeen kautta:

Yhteydenotot käsitellään testaustoiminnan ryhmässä kahden viikon välein. Jos testaustapauksen toteuttaminen arvioidaan mahdolliseksi, ollaan asiasta yritykseen yhteydessä jatkoaskelista sopimista varten.

Kehitämme toimintaamme

OYSissa on käytössä innovaatio-, kehitys- ja testaustoiminnan toimintamalli, jonka avulla niin henkilökunta, sairaalan asiakkaat kuin muutkin sidosryhmät voivat esittää kehittämisehdotuksia toiminnan parantamiseksi. Jos sinulla on kehitysidea, voit jättää sen näiltä sivuilta löytyvän lomakkeen avulla:

Olemme osa OuluHealth Labs -yhteisöä

OYS TestLab on osa Oulussa toimivaa aktiivista terveysteknologian ja hyvinvointipalveluiden innovaatio, testaus- ja kehitysympäristöä nimeltä OuluHealth Labs. Kokonaisuus toteutetaan yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin, Oulun kaupungin hyvinvointipalveluiden, Oulun ammattikorkeakoulu Oy:n, BusinessOulun ja yritysten kanssa.

OuluHealth Labs –toimintamallilla edistetään uusien palvelutuotteiden ja terveysteknologian ratkaisujen markkinoille pääsyä. OuluHealth Labs tarjoaa yrityksille todenmukaisen ympäristön tuotekehityksen eri vaiheisiin. Lisäksi se mahdollistaa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten työssä syntyneiden ideoiden käytäntöön viemisen.

Kansainvälisen palvelutarjonnan muodostamisessa teemme yhteistyötä Nordic Test Beds -hankkeen kanssa.