Etusivu >

Rakennamme uutta sairaalaa

Uudistamisohjelman myötä Oulun Kontinkankaalle rakennetaan kokonaan uusi yliopistollinen sairaala. Uusi sairaala rakennetaan vaiheittain. Rakentaminen alkoi vuonna 2019 ja jatkuu 2020-luvun loppuun saakka. Vanhaa kiinteistökantaa puretaan vähitellen uusien rakennusten tieltä.

Tavoitteena on rakentaa turvalliset, terveelliset ja toimivat hoitotilat, joilla turvataan erikoissairaanhoidollisten palvelujen saatavuus Pohjois-Suomessa. Uudesta sairaalasta tulee helposti hahmotettava, nykyistä kompaktimpi ja selkeämpi kokonaisuus, jossa keskeiset toiminnot ovat helposti saavutettavissa.

Uusi sairaala rakennetaan vaiheittain. Tutustu tarkemmin eri osahankkeisiin:

Mahdollisimman vähän väistötiloja

Rakennushankkeen aikana vanhoja, huonokuntoisia tiloja peruskorjataan toiminnan siirtojen ja uuden toiminnan tarpeisiin mahdollisimman vähän. Näin turvataan potilasturvallisuutta, minimoidaan riskejä, vältytään isoilta väistöiltä sekä säästetään merkittävästi korjausinvestoinneista.

Tilat muuntuvat tarpeeseen

Kukaan ei voi tietää, miten paljon leikkaussaleja tarvitaan 10 vuoden päästä tai miten lääkehoito kehittyy seuraavan 5 vuoden aikana. Siksi sairaalan suunnittelussa on korostettu tilojen käyttö- ja muuntojoustavuutta. Huoneiden mittasuhteet, talotekniset ominaisuudet ja kiinteät rakenteet ovat sellaiset, että tiloja voidaan kohtalaisen helposti muuttaa tarpeen mukaan. Tilojen rakenne on samanlainen yksiköstä tai erikoisalasta riippumatta, mikä helpottaa osaajien siirtymistä työskentelemään yksiköstä toiseen. Tilojen lisäksi myös muut resurssit ovat nykyistä enemmän yhteiskäyttöisiä.

Neliöiltään nykyistä pienempi sairaala

Uusi sairaalakokonaisuus on neliöiltään pienempi kuin nykykiinteistö. Hukkaneliöitä ei rakenneta. Muuntojoustavien tilojen lisäksi tämän mahdollistavat digitaalisten kanavien nykyistä tehokkaampi hyödyntäminen ja erikoissairaanhoidon palvelujen jalkauttaminen sairaalan ulkopuolelle. Jo nyt käytössä on useita digihoitopolkuja, jotka tuovat erikoissairaanhoidon palvelut asiakkaan omaan kotiin ja korvaavat perinteisiä kohtaamisia ammattilaisten kanssa. Näin vähennetään myös asiakkaan liikkumiseen kuluvaa aikaa ja kustannuksia.

Tutustu uudistamisohjelmasta usein kysyttyihin kysymyksiin.

Yhden hengen huoneet lisäävät turvallisuutta

Uuden sairaalan 500 potilashuonetta ovat pääasiassa yhden tai kahden hengen huoneita.  Näin potilaalle pystytään tarjoamaan entistä miellyttävämpi sairaalakäynti ja yksityisyydensuoja ja tietosuoja paranevat. Lisäksi huoneet vähentävät infektioiden leviämistä sairaalan sisällä.

Tavoitteena älykkäät hoitopolut

Lue lisää uuden sairaalan hoitopoluista ja siitä, miten teknologiaa hyödynnetään yhä enemmän palvelun tukena.