Potilashotelli

Uuden sairaalan yhteyteen suunnitellaan potilashotellia, joka palvelisi pitkien välimatkojen takaa sairaalaan saapuvia potilaita ja heidän omaisiaan ennen ja jälkeen hoitojakson. Potilashotellin toteuttamisesta on käyty markkinavuoropuheluja hotelli- ja rakennusalan toimijoiden kanssa. Hankkeen lopullinen laajuus, palvelut ja tarkempi toteutusaikataulu selviävät hankkeen edetessä.

Potilashotelli on osa sairaalan uutta toimintamallia. Osastolla vietetty aika vähenee, ja  potilas voi yöpyä turvallisesti lähellä sairaalaa ennen tai jälkeen hoitojakson.

Hanke on parhaillaan hankintavaiheessa

  • Potilashotellin hankesuunnitelma hyväksyttiin sairaanhoitopiirin valtuustossa 9.2.2021.
  • Valtuuston päätöksen jälkeen hotellin hankinnasta järjestetään julkinen hankintakilpailu, jolla haetaan hankkeelle rakennuttajaa ja hotellioperaattoria.
  • Sairaanhoitopiiri hankkii potilashotellipalvelun ostopalveluna.
  • Hotellitoiminnan lisäksi potilashotellin yhteyteen tulisi suunnitelmien mukaan toimistotiloja sairaanhoitopiirille.
  • Hanke edellyttää STM:n poikkeuslupaa.

Hankkeen tunnusluvut

9000

Rakennusoikeutta hotellihankkeella on 9000 k-m2.

m2

Havainnekuvia

Potilashotellin sijainti ja myös ulkomuoto tarkentuvat hankkeen edetessä.