Valmistuneet hankkeet

Kehitysvammahuollon osaamiskeskus – OYS Konsti

Kehitysvammahuollon osaamiskeskuksen uudet tilat valmistuivat Peltolaan loppuvuodesta 2019.

Osaamiskeskuksen toiminnan ja tilojen suunnittelun lähtökohtana oli ihmisen yksilöllisten tarpeiden huomiointi. Uuden rakennuksen valmistumisen myötä palvelut koottiin saman katon alle, toimivaksi kokonaisuudeksi.

Osaamiskeskuksen rakennussuunnittelu aloitettiin kesällä 2017 ja rakennustyöt alkoivat kesällä 2018. Uusi osaamiskeskus otettiin käyttöön marraskuussa 2019.

Asiakaslähtöiset tilat

Uudet tilat ovat muuntojoustavia ja vastaavat asiakkaiden erityisiin tarpeisiin. Rakentamisessa ja teknisissä ratkaisuissa kiinnitettiin erityistä huomiota asiakkaiden, omaisten ja henkilökunnan turvallisuuteen ja viihtyvyyteen. Tilat ovat käyttöjoustavia, vakioituja ja esteettömiä. Esteettömyys on huomioitu eri vammaisryhmien näkökulmasta muun muassa värien käytössä sekä opaste- ja valosuunnittelussa.

OYS Rauhaparkki

OYSin lounaispuolelle, Medipoliksen ja Oulun Rauhayhdistyksen väliselle tontille valmistui kesällä 2020 uusi, Rauhaparkiksi nimetty pysäköintilaitos. 

Rauhaparkin rakentaminen käynnistyi keväällä 2019 ja pysäköintitalo otettiin käyttöön elokuussa 2020. 

Rauhaparkissa on noin 800 autopaikkaa, joista puolet on sairaalan henkilökunnan ja puolet potilaiden ja vierailijoiden käytössä. Sijaintinsa vuoksi Rauhaparkki palvelee erityisesti avohoitotaloon ja Medipolikseen saapuvia potilaita.

Rampin purku ja piha-alueen muutostyöt

OYSin vanha, ikoninen mutta jo huonokuntoinen ajoramppi purettiin kevään ja kesän 2020 aikana. Rampin purun yhteydessä piha-aluetta uudistettiin – esimerkiksi lasten ja nuorten klinikan edustalla kulkeva tie muutettiin kaksisuuntaiseksi. Muutoksilla ennakoidaan uuden sairaalan rakentamista.