Tulevaisuuden sairaala OYS 2030

Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 on uudistamisohjelma, jonka tavoitteena on uudistaa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin sairaaloiden toimintaa sekä rakentaa ja perusparantaa kiinteistöt vastaamaan nykyajan vaatimuksia ja tulevaisuuden haasteita.

Rakennamme Ouluun kokonaan uutta sairaalaa. Muutosvisiomme on, että vuoteen 2030 mennessä OYS on maailman älykkäin sairaala, jossa uusin teknologia, modernit tilat ja ajantasainen osaaminen takaavat tehokkaan ja vaikuttavan, maailman parhaan hoidon.

Kerromme tällä sivustolla uudistamisohjelman tavoitteista ja etenemisestä.

Jos olet tulossa potilaaksi Oulun yliopistolliseen sairaalaan tai etsit tietoa sairaalan nykyisestä toiminnasta, siirry osoitteeseen www.oys.fi.

Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 visio

Moderni sairaalarakentaminen
tehostaa toimintaa

Uudistamisohjelma lukuina

~ 900 M€

Uudistamisohjelman investoinnit

n. 4-6 % elinkaarikustannuksista 30 v aikana

26,6 mrd€

Toimintakulut

30 v elinkaaren aikana, nykyisellä n. 3 % kustannusten nousulla

- 5,6 mrd€

Säästöpotentiaali

puolittamalla toimintakustannusten nousu 3%:sta =>1,5 %:iin 30 v elinkaaren aikana

10-15%

Kustannustehokkuus

suoritekohtainen työn tuottavuus paranee 10–15%

3-4

Osahanketta

uudistamisohjelma toteutetaan vaiheittain

- 40%

ylläpitokustannuksista

uusilla taloteknisillä ja tehokkailla tilaratkaisuilla voidaan alentaa ylläpitokustannuksia n. 40-50%

Laadukas toiminta vaatii turvalliset, terveelliset ja toimivat tilat.
Sairaala, jota tullaan katsomaan kauempaakin.

#OYS2030