Etusivu >

Opetus, tutkimus ja kehittäminen

Oulun yliopistollinen sairaala on opetussairaala: potilaiden hoidon ohella tutkimus ja opetus kuuluvat sairaanhoitopiirin perustehtäviin.  Yhdessä alueen oppilaitosten kanssa OYSissa koulutetaan jatkossakin iso osa Pohjois-Suomen tulevista terveydenhuollon ammattilaisista. Sairaalan uudistuessa otetaan huomioon opetus- ja tutkimustoiminnan muuttuvat tarpeet.

Tulevaisuuden ammattilaisten kouluttamisen lisäksi olemme oppiva organisaatio, ja tiedon lisääntyessä ja maailman ympärillä muuttuessa parannamme tapaamme toimia. Esimerkiksi muutto uuteen sairaalaan muuttaa toimintatapoja monin tavoin, ja tulee vaatimaan myös ammattilaisitamme uudenlaista osaamista. 

Kehitys ei pääty uuden sairaalan valmistumiseen. Tutkimus- ja kehittämistyön avulla varmistamme, että potilaita hoidetaan korkeatasoisesti ja turvallisesti, viimeisimmän terveystieteellisen tiedon ja hyvien hoitokäytäntöjen mukaisesti.

Rakennamme tiloja uuden tiedon oppimiselle ja kehittämiselle.

Opetuksen tarpeet huomioidaan tilojen suunnittelussa

Oulun yliopistollisessa sairaalassa käy vuosittain harjoittelussa noin 2700 sosiaali- ja terveysalan opiskelijaa. Lääkäriopiskelijoita sairaalassa käy vuosittain harjoittelussa noin 600. 

Opetuksen tarpeet huomioidaan myös uusien tilojen suunnittelussa ja rakentamisessa. Uudistamisohjelman toisessa vaiheessa rakennettavaan C-taloon on suunniteltu opetuksen vaatimia tiloja, esimerkiksi luentosaleja. Hanke on vielä kehitysvaiheessa, ja myös opetuksen tilojen osalta suunnitelmat tarkentuvat hankkeen edetessä.

Luentojen ja seminaarien lisäksi iso osa opetuksesta tapahtuu pienryhmissä eri erikoisalojen poliklinikoilla, vuodeosastoilla, leikkaussaleissa ja toimenpideyksiköissä. Tätä silmällä pitäen esimerkiksi uuden sairaalan vastaanottohuoneet on mitoitettu siten, että niissä on tilaa opiskelijoiden mukanaololle.


Opetukselle ja tutkimukselle rakennetaan tiloja uuden sairaalan C-rakennukseen.

Tutustu tarkemmin rakentamisen
vaiheisiin osahankkeet-sivulta.

Mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen

Muutto uusiin tiloihin tarkoittaa myös muutosta sairaalan toimintaan ja työn tekemisen tapoihin. Tämä tarjoaa sairaalan henkilökunnalle mahdollisuuden ammatilliseen kehittymiseen. Toimintojen uudistamisen lisäksi sairaalassa otetaan uusien tilojen myötä käyttöön myös uudenlaisia laitteita ja järjestelmiä. Kun osaamista keskitetään uudella tavalla, henkilöstömme työskentelee entistä enemmän moniammatillisesti, tiiminä potilaan parhaaksi. Osana muutosprosessia henkilöstölle järjestetäänkin muutosta tukevaa koulutusta. 

 

Hyödynnämme kehitystyössä henkilökunnan ja asiakkaidemme ideoita. Tutustu testauslaboratoriotoimintaamme:

Opetus-, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta tulevaisuudessa saman katon alle?

Ensimmäisen ja toisen vaiheen valmistuttua vanhat rakennukset puretaan ja OYS:n tontille jää vielä rakennusoikeutta.

Tulevaisuudessa paikalle olisi mahdollista rakentaa Kontinkankaan eri toimijoiden tutkimus-, kehitys-, opetus- ja innovaatiotoiminnot saman katon alle kokoava osaamiskeskittymä. Näiltä osin suunnitelmat ovat vielä avoinna.

Tutkimuksella varmistetaan laadukas hoito

Yliopistosairaalan yksi keskeinen tehtävä on tutkimus eri tieteenaloilla. Lisätietoa sairaanhoitopiirin tutkimustoiminnasta löydät ppshp.fi-sivustolta.