Etusivu >

Uusi tapa toimia

OYS 2030 –ohjelmassa ei ole kyse vain uusien tilojen rakentamisesta – myös sairaalan toiminta uudistuu. Tavoitteena on, että työn tuottavuus paranee, kun tilat tukevat toimintaa nykyistä paremmin ja ammattilaiset saavat aikaa keskittyä ydintehtäviinsä. Osaamista keskitetään uudella tavalla, ja ammattilaiset toimivat tiiminä potilaan parhaaksi.  Hoito ylettyy myös nykyistä useammin kotiin asti erilaisten digitaalisten palvelujen avulla.

Toiminnan tunnuslukuja

21 000

Uuden sairaalan A- ja B-rakennuksissa tehdään arviolta 21 000 leikkausta vuosittain.

3 500

Synnytyksiä on vuodessa noin 3 500. Uuteen sairaalaan tulee 12 synnytyssalia ja 2 sektiosalia.

60 000

Vuodeosastojaksoja uudessa sairaalassa arvioidaan olevan vuoden aikana noin 60 000.

5 000

Tehohoitojaksoja noin 5 000 vuodessa.

150 000

Uuden sairaalan A- ja B-rakennuksiin sijoittuvia poliklinikkakäyntejä on vuonna 2030 arvion mukaan noin 150 000.

5 000

OYS on noin 5 000 henkilön työpaikka. 

Älykkäät hoitopolut

Uusi sairaala uusine tiloineen ja toimintamalleineen ketteröittää monin tavoin sairaalan toimintaa. Välimatkat sairaalan sisällä ovat nykyistä lyhyempiä, kun toiminnot on sijoitettu lähelle toisiaan. Hoito ylettyy myös nykyistä useammin kotiin asti erilaisten digitaalisten palvelujen kautta.

Uuden toiminnan teknologia -ohjelman avulla OYSissa saadaan käyttöön toimintaa palveleva teknologia muihin uudistamisohjelman vaiheisiin sovitetussa tahdissa. Lue lisää UUTE-ohjelmasta.

Osaamista keskitetään

Uuteen sairaalaan tulee osaamiskeskuksia, jotka kokoavat yhteen eri erikoisalojen syväosaamista. Moniammatillinen yhteistyö tehostuu, konsultointitarve vähenee ja potilas saa turvallista ja vaikuttavaa hoitoa.

Opetus, tutkimus ja kehittäminen

Potilaiden hoidon ohella tutkimus ja opetus kuuluvat sairaanhoitopiirin perustehtäviin. Tutkimus- ja kehittämistyön avulla voidaan varmistaa, että potilaita hoidetaan korkeatasoisesti ja turvallisesti, viimeisimmän terveystieteellisen tiedon ja hyvien hoitokäytäntöjen mukaisesti. Yhdessä alueen oppilaitosten kanssa OYSissa koulutetaan jatkossakin iso osa Pohjois-Suomen tulevista terveydenhuollon ammattilaisista. Sairaalan uudistuessa otetaan huomioon opetus- ja tutkimustoiminnan muuttuvat tarpeet.