Älykäs sairaala

Muutosvisiomme ”maailman älykkäin sairaala” haastaa vahvasti niin uuden sairaalan rakentamista kuin yliopistollisen sairaalan toimintaa. Suomalainen terveydenhuolto lukeutuu tutkitusti maailman tehokkaimpiin, tasa-arvoisimpiin ja laadukkaimpiin, ja yliopistosairaalamme ovat eittämättä maailman parhaita sairaaloita. Mitä ”maailman älykkäin sairaala” sitten oikeastaan tarkoittaa?

Muutosvisiomme on, että vuoteen 2030 mennessä OYS on maailman älykkäin sairaala, jossa uusin teknologia, modernit tilat ja ajantasainen osaaminen takaavat tehokkaan ja vaikuttavan, maailman parhaan hoidon.

Älykkyys ja älykkäät ratkaisut liitetään usein teknologiaan ja ICT-ratkaisuihin. Ilman uusimpia laitteita ja teknologiaa ei ole mahdollista rakentaa nykyaikaista sairaalaa vaativaan erikoissairaanhoitoon. Teknologia mahdollistaa ja joustavoittaa hoitoa sekä varmistaa tiedon liikkumisen eri toimijoiden välillä. Tutustu esimerkiksi Uute-ohjelmaan ja lue lisää siitä, miten teknologiaa hyödynnetään toiminnan tukena.

Teknologian lisäksi tarvitaan muutakin. Älykäs sairaala on asiakas- ja potilaslähtöinen. Asiakaspolut ovat esteettömiä ja yksilöllisiä, hoito inhimillistä ja vaikuttavaa. Potilas hoidetaan oikeaan aikaan oikeassa paikassa ilman turhia viiveitä. Meiltä kysytään usein, hoitavatko uudessa sairaalassa potilaita ihmisten sijaan robotit. Asia on oikeastaan päinvastoin – kun manuaalista työtä vaativat tehtävät automatisoidaan, jää sairaalan henkilökunnalla enemmän aikaa potilaiden kohtaamiseen. Tutustu esimerkiksi rintakipupotilaan tavoiteltuun hoitopolkuun Pentin kuvitteellisen esimerkin kautta.

Älykäs sairaala on asiakas- ja potilaslähtöinen. Asiakaspolut ovat esteettömiä ja yksilöllisiä, hoito inhimillistä ja vaikuttavaa. Potilas hoidetaan oikeaan aikaan oikeassa paikassa ilman turhia viiveitä. 

Terveydenhuollon menetelmät kehittyvät koko ajan. Tutkimus on meille investointi, jolla varmistetaan hoidon laatu ja kehittyminen myös tulevaisuudessa.

Älykäs sairaala tekee tiivistä yhteistyötä. Kumppanuuksien kautta varmistamme osaltamme pohjoisen Suomen elinvoiman ja takaamme terveydenhuollon ammattilaisten saatavuuden myös jatkossa. Olemme opetussairaala, eli koulutamme yhdessä alueen oppilaitosten kanssa suurimman osan sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattilaisista Pohjois-Suomeen.

Älykäs sairaala on esteetön. Tilat muuntuvat tarpeiden mukaan, edistävät moniammatillista työtä ja palvelevat eri käyttäjäryhmien tarpeita.

Ennen kaikkea maailman älykkäin sairaala on yhteisö. Sen jäsenet, niin potilaat, läheiset, kuin työntekijätkin kohdataan kokonaisvaltaisesti ja inhimillisesti. Organisaatio katsoo pitkälle tulevaisuuteen, toimii yhdessä, ylläpitää osaamistaan, reagoi toimintaympäristön muutoksiin ja oppii jatkuvasti kehittyen. Myös sinä voit olla mukana rakentamassa maailman älykkäintä sairaalaa. Jätä kehitysidea innovaatioalustallemme.