Pysäköinti

OYS:n alueelle rakennetaan tulevina vuosina runsaasti uutta pysäköintitilaa. Sairaala-alueen pohjoispäädyssä sijainnut vanha, ahtaaksi käynyt parkkitalo purettiin alkuvuodesta 2019 uuden sairaalan rakentamisen tieltä.

Rauhaparkki

OYS:n lounaispuolelle, Medipoliksen ja Oulun Rauhayhdistyksen väliselle alueelle rakennetaan uusi, Rauhaparkiksi nimetty pysäköintilaitos. Rauhaparkki tulee palvelemaan erityisesti avohoitotaloon ja Medipolikseen saapuvia potilaita. Työt Rauhaparkin työmaalla ovat käynnistyneet keväällä 2019, ja pysäköintitalo valmistuu keväällä 2020. Parkkipaikkoja taloon tulee noin 800.

Rauhaparkin lisäksi pysäköintitilaa tullaan rakentamaan muun muassa uuden ydinsairaalan alapuolelle rakennettavaan maanalaiseen pysäköintihalliin, sekä uudistamisohjelman myöhäisemmässä vaiheessa nykyisen Häkin puiston tietämille rakennettavaan pysäköintilaitokseen, Sykkiparkkiin. Varsinkin maanalainen pysäköinti helpottaa potilaiden kulkua sairaalaan, kun pysäköintihallista pääsee suoraan kerroksiin hissin kautta.