Etusivu > Ajankohtaista >

Kuudentoista linssin läpi

Kuudentoista linssin läpi

OYSin uuden sairaalan vielä hiljaisessa T.-kerroksessa kävijää tervehtivät uutuuttaan hohtavat pukukaappirivit. Tulevaisuudessa täältä alkaa useimpien sairaalan ammattilaisten työvuoro, kun siviilivaatteet vaihtuvat sairaalan sinisiin. Kuten kaikki uuden sairaalan tilat, myös nämä ovat käyneet pitkän polun eri alojen ammattilaisten silmien alla ennen kuin yksikään väliseinä, wc-koppi tai pukukaappi on löytänyt paikalleen. Projektiväen suuhun onkin vakiintunut mantra kuudestatoista näkökulmasta, jotka huomioidaan suunnitteluratkaisujen arvioinnissa. Kurkkaamme tässä jutussa uuden sairaalaan sosiaalitiloihin ja selvitämme, miten eri näkökulmat ovat näkyneet niiden suunnittelussa.

Miten varmistetaan, että työvuoroon tulijalle on tarjolla oikean kokoiset työvaatteet? Miten huolehditaan, että niin puhtaat vaatteet kuin vastavuoroisesti pyykitkin kiertävät sujuvasti ja nykyistäkin tehokkaammin?  Miten sosiaalitiloilla voidaan tukea työhyvinvointia? Miten huomioidaan esteettömyys, entäpä turvallisuus?

Päivystäjien taukotiloja uuden sairaalan T.-kerroksessa.

Jotta uuden sairaalan tilat vastaavat valmistuessaan parhaalla mahdollisella tavalla käyttäjiensä tarpeisiin, arvioidaan sinne tulevia isompia ja pienempiä yksityiskohtia aina useammasta – tarkalleen ottaen kuudestatoista – eri näkövinkkelistä. Sen lisäksi, että suunnittelua on tehty yhteistyössä henkilökunnan kanssa lukuisissa, ammattilaisia yhteen kokoavissa työpajoissa, on jokaisella huomioitavalla näkökulmalla erikseen nimetty vastuuhenkilö, joka osallistuu ratkaisujen arviointiin ja osaltaan varmistaa, että oma näkökulma tulee huomioiduksi lopputuloksessa.

16 näkökulmaa, jotka huomioidaan suunnitteluratkaisujen arvioinnissa

 • asiakasnäkökulma
 • käytettävyys
 • turvallisuus
 • esteettömyys
 • infektioiden torjunta
 • sisäilmariskin hallinta
 • logistiikka
 • huolto ja ylläpito
 • puhtaanapidettävyys
 • olosuhdevaatimukset
 • tuottavuus
 • elinkaarikustannukset
 • uudet teknologiat
 • lait ja normit
 • muuntojoustavuus
 • työsuojelu, ergonomia ja työhyvinvointi

Kätevästi keskitetyt sosiaalitilat

Henkilökunnan pukutilat on keskitetty uudessa sairaalassa aiempaa tiiviimmin yhteen paikkaan, sairaalan pohjakerrokseen. Vaikka yksittäisen työntekijän kohdalla tämä voi tarkoittaa, että matkaa pukukaapilta työpisteelle voi olla jonkin verran nykyistä pidemmälti, on asiakasnäkökulma – tai tässä tapauksessa ehkä oikeammin henkilöstönäkökulma – ollut tilojen suunnittelussa vahvasti mukana. Tämä näkyy esimerkiksi sujuviksi mietityissä kulkureiteissä, järkevästi sijoitetuissa työvaatepisteissä kuin esimerkiksi suihku-, wc- ja kuivaustilojen määrässäkin.

Henkilöstön pukutilat sijaitsevat uuden sairaalan pohja- eli T.kerroksessa. Keskitetyllä sijainnilla saadaan tehokkuutta muun muassa pyykkihuoltoon.

Vaikka pukutiloja on useita, säilyvät fasiliteetit samanlaisina tilasta toiseen – suihkut, wc-tilat ja kuivaushuoneet on mietitty toiminnallisesti järkeviksi, henkilökunnan mielipiteet huomioiden. Pukutiloja on erikseen miehille, naisille ja muunsukupuolisille.

Esteettömyys on huomioitu esimerkiksi opasteissa ja kalusteiden sijoittelussa – tiloista löytyy esimerkiksi pukukaappeja joiden edessä ei ole penkkejä, jotta ne ovat helposti myös pyörätuolia käyttävien saavutettavissa.

Esteettömyys on huomioitu myös henkilöstön sosiaalitiloissa, kuten koko sairaalassa.

Uuden sairaalan sosiaalitilojen toivotaan kannustavan henkilöstöä myös työmatkaliikuntaan, kun esimerkiksi vaatteet saa hyvin kuivumaan työpäivän ajaksi varta vasten suunniteltuihin kuivaushuoneisiin. Erikoisuus on myös oma säilytystilansa sähköpyörien akuille, jollaista ei vanhasta sairaalasta löydy.

Työhyvinvoinnin tukeminen on ollut yksi suunnittelua ohjaavista periaatteista, ja esimerkiksi työmatkapyöräilyyn voidaan kannustaa myös tilaratkaisuilla. Sähköpyörien akuille on uudessa sairaalassa omat säilytystilansa.
Vaatteet saa työpäivän ajaksi kuivumaan niille varattuihin kuivaushuoneisiin.

Logistiikan kannalta keskitetyllä sijainnilla saadaan toimintaan tehokkuutta, kun esimerkiksi niin puhtaat työvaatteet kuin pyykitkin tulevat ja lähtevät keskitetysti samasta paikasta. Näin varmistetaan, että myös erikokoisia vaatteita eri ammattiryhmille on varmemmin saatavilla. Lisäksi kuljetusmatkat lyhenevät, kun pyykkihuoneet sijaitsevat heti pukuhuoneiden läheisyydessä.

Materiaalit, laitteet ja tekniset järjestelmät suunnitellaan kestämään käyttöä

Sosiaalitilat tulevat olemaan uudessa sairaalassa kovassa käytössä, mutta olosuhdevaatimuksissa, kuten kosteudenpoistossa ja ilmanvaihdossa on huomioitu tilojen käyttäjämäärät. Nämä ovat myös huonekohtaisesti säädettävissä. Laite- ja järjestelmävalinnat on tehty ylläpito ja huollettavuus silmällä pitäen.

Infektioiden torjunta ja puhtaanapidettävyys luonnollisesti korostuvat sairaalaympäristössä – niin myös sosiaalitiloissa. Tämä näkyy esimerkiksi materiaali- ja kalustevalinnoissa, jotka on tehty mahdollisimman helposti puhdistettaviksi ja myös puhdistusaineita kestäviksi.

Turvallisuusnäkökulma on puolestaan huomioitu esimerkiksi poistumisteiden ja kameravalvonnan suunnittelussa kuin pelastustarvikkeiden sijoittelussakin.

Uutta teknologiaakin tiloihin tulee – esimerkiksi pukukaapeissa otetaan käyttöön uudenlainen digitaalinen lukitus- ja varausjärjestelmä, jonka myötä perinteisten avainten käyttö jää historiaan. Uudella toimintatavalla pystytään valvomaan kaappien käyttöastetta nykyistä paremmin ja tehostetaan niiden yhteiskäyttöisyyttä – vaikka kaapin saa jatkossakin varattua itselleen juuri niin pitkäksi aikaa kun tarvitsee.

Uusi teknologia tehostaa toimintaa myös pukutiloissa – digitaalisella lukitus- ja varausjärjestelmällä esimerkiksi kaappien käyttöastetta voidaan seurata nykyistä tarkemmin.

Potilaskuljetuksen välimatkat lyhenevät uudessa sairaalassa – potilasturvallisuus paranee

Potilaskuljettajien kuljetusmatkat tulevat lyhenemään tuhansilla kilometreillä vuodessa, …

Lue lisää..

OYSin uudistaminen etenee – C-rakennuksen kehitysvaiheen sopimus allekirjoitettiin

Oulun Kontinkankaan sairaalakampukselle nousevaan uudisrakennukseen on alustavasti …

Lue lisää..

Taidekierroksella uudessa sairaalassa

Uudesta sairaalasta löytyy taidetta, joka kuvastaa ihmistä, ympäröivää luontoa ja huikeita värimaailmoja. Hyppää mukaan taidekierrokselle!

Lue lisää..