Etusivu > Ajankohtaista >

Mitä ja Miksi: UUTE luo sujuvuutta

Mitä ja Miksi: UUTE luo sujuvuutta

Uuden toiminnan teknologia (UUTE) kehittää tarkoituksenmukaisia potilaan hoitopolkua hyödyntäviä tietojärjestelmiä, jotka tukevat henkilökuntaa ja uusia tiloja. Mitä & miksi -jutussa kysytään hankkeen projektiryhmältä, miten kehittämistyö etenee.

Mikä on UUTE-ohjelma?

UUTE-ohjelma etsii, luo uutta ja päivittää teknologisia ratkaisuja, jotta ne tukevat tulevaisuuden sairaalan uudenlaista toimintaa ja uusien tilojen vaatimuksia.

UUTE ei tuota tarpeita tai ideoita, vaan pyrkii toteuttamaan käyttäjien toiveita, poistamaan nykytoiminnassa koettuja haasteita sekä miettimään uusien tilojen toiminnallisuutta. PPSHP:n tietohallintoon kuuluva UUTE myös koordinoi OYS:n eri yksiköissä tapahtuvaa tietojärjestelmien kehittämistyötä ja projekteja.

Mitkä ovat keskeiset tavoitteet?

Keskiössä on potilaan polku sairaalassa. Se tarkoittaa, että luomme asiakasta ja hänen hoitoaan hyödyttäviä ratkaisuja. Tavoittelemme toimintaa sujuvoittavia, nopeita, helppokäyttöisiä, miellyttäviä sekä turvallisia järjestelmiä ja työvälineitä turvallisessa kiinteistössä.

Luomme ratkaisuja, jotka tukevat älykästä toimintaa, esimerkiksi kulunvalvontaan ja käyttäjähallintaan. Ammattilaisten tulisi päästä sujuvasti eri yksiköihin potilaiden luo. Tietojärjestelmien käyttöä tehostetaan liikkuvuutta mahdollistavilla mobiiliratkaisuilla. Etsimme yhteiskäyttöä edistäviä laitteita tuottavuuden ja tehokkuudenkin näkökulmasta.

Tavoitteena ovat moniammatillista yhteistyötä tukevat tietojärjestelmät, joissa tieto välittyy hoitopolun läpi kertakirjaamisella. Luotettava tietoliikenneverkko mahdollistaa erilaisten päätelaitteiden ja niillä käytettävien sähköisten palvelujen toiminnan myös langattomasti.

Mitä työn alla on nyt?

Rakentamisen, sen vaiheistus ja aikataulut vaikuttavat kehittämiseen. Sen lisäksi meillä on aikatauluista riippumattomia ja uuden sairaalan käyttöönottoon liittyviä tehtäviä.
Esimerkiksi paikantava hoitajakutsu- ja hoitoturvajärjestelmä on jo kilpailutuksessa, koska ykkösvaiheen A-rakennuksen alimmissa kerroksissa tehdään jo pintatöitä. Mietimme uutta kulunhallintajärjestelmää henkilöstön ja asiakkaiden suojaamiseksi.

Tarvitsemme myös tehokkaan sisätilapaikannuksen, jota voidaan langattomasti käyttää henkilöturvallisuuden tarpeisiin ja laitteiden paikantamiseen.

Työn alla on sähköinen asiointiportaali, jonka kautta asiakas voi sujuvasti käyttää esimerkiksi OmaKantaa, ajanvarausta, etävastaanottoa, opastusta sekä parhaillaan uudistettavaa ravintohuollon järjestelmää.

Uudessa sairaalassa otetaan käyttöön lääkkeiden automaattinen annosjakelu. Sairaala-apteekin lääkerobotti annostelee potilaskohtaiset lääkeannokset, jotka lähetetään putkipostilla osastoille. Näin muun muassa lääkkeenjakohuoneiden tarve pienenee.

Mitä muita hyötyjä on tulossa?

Kaiken lähtökohtana on potilaan sujuva hoito kotoa kotiin. Potilas saa laadukkaampaa hoitoa ja hoitoprosessit nopeutuvat. Tuottavuus paranee ja turvallisuus kasvaa. Henkilöstön liikkuvuus helpottuu, kun käytetään ajasta ja paikasta riippumattomia monikanavaisesti skaalautuvia välineitä. Yhteistyö ja vuorovaikutus tiivistyvät sairaalassa ja toivottavasti myös alueellisesti.

Kun työtavat ja -ympäristö ovat innostavia, teknologisten ratkaisujen jatkokehittäminenkin tarpeiden muuttuessa on helpompaa.

OYS Sydämestä muodostuu vihdoin toiminnallinen kokonaisuus uudessa sairaalassa

Uudet tilat tuovat OYS Sydämen henkilöstön yhteen, …

Lue lisää..

OYSin uusi A-rakennus on valmis – alitti hankebudjettinsa liki 25 miljoonalla eurolla

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluehallitus hyväksyi A-allianssin taloudellisen loppuselvityksen …

Lue lisää..

Potilaskuljetuksen välimatkat lyhenevät uudessa sairaalassa – potilasturvallisuus paranee

Potilaskuljettajien kuljetusmatkat tulevat lyhenemään tuhansilla kilometreillä vuodessa, …

Lue lisää..