Etusivu > Ajankohtaista >

Opetuksen ja tutkimuksen tiloja kartoitetaan

Opetuksen ja tutkimuksen tiloja kartoitetaan

Osana OYS 2030 -uudistamisohjelmaa toimii opetuksen ja tutkimuksen työryhmä OTUS, jonka tehtävänä on varmistaa, että opetuksen ja tutkimuksen tilatarpeet tulevat huomioiduksi uuden sairaalan suunnittelussa.

Erikoislääkäri ja kliininen opettaja Outi Uimari on toiminut suunnittelutyössä päätoimisesti syksyn 2022 ajan. Hänen johdollaan on jatkettu ja täsmennetty opetuksen ja tutkimuksen tilojen kartoitusta niin nykyisessä kuin uudessakin sairaalassa. Lisäksi on työstetty siirtymävaiheen muuttosuunnitelmaa ja väliaikaisia tilatarpeita toiminnan saumattoman jatkuvuuden turvaamiseksi.

OYSissa koulutetaan laaja-alaisesti lääketieteen ja muiden terveydenhuoltoalojen opiskelijoita tulevaisuuden ammattilaisiksi. Lääketieteen kandidaattien kliinisen vaiheen opetus tapahtuu pääosin sairaalan tiloissa. Opetusta järjestetään luentosaleissa, neuvotteluhuoneissa sekä kliinisissä potilaiden hoitotiloissa kuten poliklinikoilla, osastoilla ja toimenpidetiloissa.

Uuden sairaalan A- ja B-taloissa on luento- ja pienryhmäopetuksiin soveltuvina tiloina yli 50 neuvotteluhuonetta, joiden koko vaihtelee neljästä 110 henkilöön. Yli 40 henkilön tiloja on yhdeksän. Neuvotteluhuoneet varustetaan etätoteutuksen mahdollistaviksi hybriditiloiksi ja niihin on valittu helposti muuntuva kalustus. Uuden sairaalan nykyaikaisen tekniikan myötä verkkoyhteydet tehostuvat. Tukiasemien kaksinkertainen määrä ja niiden kattava sijoittelu takaa luotettavan nettiyhteyden.

Opiskelijat on huomioitu myös kliinisten tilojen henkilömääräsuunnittelussa. Kartoitustyön perustella näyttää siltä, että saumaton monipuolisen ja käytännönläheisen opetuksen jatkuminen on turvattu sekä siirtymävaiheen aikana että uuden sairaalan tiloissa.

Nykyisessä sairaalassa lääketieteellistä tutkimusta tehdään useamman sadan henkilön voimin, lähes 6500 m2 tiloissa joita ovat erilaiset laboratoriot, kylmätilat, varastot, toimistot ja kokoustilat. Tilakartoituksen pohjalta uusien ja väistötilojen alustava suunnittelu on alkanut. Tämänhetkisen tiedon mukaan vanhan kiinteistön purkaminen alkaa K1-4 alueelta aikaisintaan vuonna 2024 ja jatkuu useamman vuoden ajan.

Uuden sairaalan opetus- ja tutkimustilojen toiminnallinen suunnittelu sekä siirtymävaiheen toteutuksen suunnittelu jatkuvat ja asiasta tiedotetaan sairaalahankkeen etenemisen myötä säännöllisesti.

Potilaskuljetuksen välimatkat lyhenevät uudessa sairaalassa – potilasturvallisuus paranee

Potilaskuljettajien kuljetusmatkat tulevat lyhenemään tuhansilla kilometreillä vuodessa, …

Lue lisää..

OYSin uudistaminen etenee – C-rakennuksen kehitysvaiheen sopimus allekirjoitettiin

Oulun Kontinkankaan sairaalakampukselle nousevaan uudisrakennukseen on alustavasti …

Lue lisää..

Taidekierroksella uudessa sairaalassa

Uudesta sairaalasta löytyy taidetta, joka kuvastaa ihmistä, ympäröivää luontoa ja huikeita värimaailmoja. Hyppää mukaan taidekierrokselle!

Lue lisää..