Etusivu > Ajankohtaista >

Tavoitteena tervellinen ja turvallinen sairaala – laatua valvotaan tarkasti

Tavoitteena tervellinen ja turvallinen sairaala – laatua valvotaan tarkasti

Oysin uuden sairaalan rakentamisen tavoite ja päämäärä on terveellinen ja turvallinen sairaala. Tässä Mitä ja miksi -jutussa OYS 2030 -ohjelman päävalvoja Arto Ollikainen kertoo, miten laadunvarmistusta tehdään työmailla.

1. Kuvaa valvonnan laatua 3 sanalla. Perustele.

Tilaajan tavoitteisiin rakentaminen. Valvonnan laatu syntyy, kun tilaaja määrittelee terveellisen ja turvallisen rakentamisen tavoitteet. Laadunvarmistamisen johtavana ajatuksena on, että työtä tehdään koko ajan sairaanhoitopiirin asettamien tavoitteiden mukaisesti.

Yhteistoimintamallimme mukaan teemme laajalla rintamalla työtä, jotta uusi sairaala on terveellinen ja turvallinen paikka työskennellä. Tilaaja, käyttäjät, suunnittelijat, toteuttajat ja PPSHP:n tekniikan palvelut ovat mukana laadunvarmistuksessa. Tämä periaate on purettu kaikkeen tekemiseen arkkitehdin ensimmäisistä ajatuksista käytönaikaiseen ylläpitoon. Pyrimme huomioimaan nykypäivän tiedon valossa kaikki turvallisuutta ja terveellisyyttä edistävät keinot.

2. Miten terveellisyys taataan?

Keinoja on paljon. Olemme esimerkiksi tutkineet asiantuntijoiden kanssa, miten erilaiset materiaalit soveltuvat yhteen. Tämä on tärkeää tietoa uusien ja jo tuttujen materiaalien käytettävyydestä yhdessä ja erikseen.

Sairaalan rakenteisiin tulee uutta, kehittyvää tekniikkaa, jolla voidaan seurata esimerkiksi sisäilman laatua. Vaikka riskejä minimoidaan ja työtä tehdään huolella, voi vaikkapa putkiliitoksissa sattua vahinkoja. Vuotoja voi tulla, vaikka putkistot koepaineistetaan ja tarkistetaan rakentamisvaiheessa. Onneksi tämän kaltaiset virheet tulevat esille pitkän rakentamisen aikana.

Seitsemän kokopäiväistä laadunvalvojaa tekee päivittäin työmailla erilaisia katselmuksia. Valvonnalle on laadittu yhteiset tavoitteet ja valvojan tehtävänä on tukea rakentamista, jotta asiat etenevät toivotulla tavalla.

3. Miten kosteudenhallintaa hoidetaan?

Olemme sitoutuneet noudattamaan Oulun kaupungin Kuivaketju 10 -järjestelmää ja rakennusvalvonta on mukana hankkeessa. Kaikilla osapuolilla; tilaajalla, suunnittelijalla, urakoitsijalla ja tekniikan palveluilla on omat tehtävänsä ja käymme niitä läpi viikoittain laatupalavereissa ja lukuisissa työpajoissa.
Kosteuden- ja puhtaudenhallinnan asiat huomioidaan työssä – montusta kiinteistön elinkaaren päähän – ja toiminta ulottuu myös tavarantoimittajiin ja aliurakoitsijoihin.

4. Miten puhtaudesta huolehditaan?

Puhtaudenhallinnan koordinaattori kiertää joka viikko satunnaisesti työmaat, tekee mittaukset ja tarkastuspöytäkirjat, jotka käydään läpi urakoitsijapalavereissa. Sisärakentamisessa, kuten jo nyt A-rakennuksen alimmissa kerroksissa, kielletään pölyä tuottavaa työtä, jotta pölyä ei pääse esimerkiksi ilmastointilaitteisiin. Sairaalarakentamisen siisteyden tiukat erikoisvaatimukset on huomioitu.

5. Miten turvataan sairaalan toimintaa?

Purkutöiden osalta olemme kokemuksen kautta oppineet pölynhallinnan tärkeyttä. Käytämme vesitykkejä, huomioimme tuulen suuntaa ja tarkistamme ilmanotot. Häiriöiden ja turvallisuuden kanssa joudumme vielä ensi kesänä painimaan. Tärkeää on, että sairaalan toiminta otetaan huomioon joka päivä, koska kaikkeen emme voi varautua etukäteen. Siitä hyvä esimerkki on koronaviruksen mukanaan tuomat muutokset ja haasteet.

OYSin uusi B-rakennus on valmis

Ensimmäisiä potilaita uuden sairaalan A- ja B-osiin …

Lue lisää..

OYS Sydämestä muodostuu vihdoin toiminnallinen kokonaisuus uudessa sairaalassa

Uudet tilat tuovat OYS Sydämen henkilöstön yhteen, …

Lue lisää..

OYSin uusi A-rakennus on valmis – alitti hankebudjettinsa liki 25 miljoonalla eurolla

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluehallitus hyväksyi A-allianssin taloudellisen loppuselvityksen …

Lue lisää..