Etusivu > Ajankohtaista >

Toimivan akustiikan asialla

Toimivan akustiikan asialla

Yhteispelillä-juttusarja esittelee työntekijöitä OYS2030-hankkeen takana. Uusi sairaala rakentuu moniammatillisena yhteistyönä, jossa jokaisen työntekijän panos on tärkeä.

– Äänillä on todella suuri merkitys ihmisen hyvinvointiin, terveyteen, oppimiseen, lepoon ja rentoutumiseen. Ei ole sama, millainen ääniympäristö on, sanoo akustiikan suunnittelupäällikkö Jaana Jokitulppo. A-insinööreillä työskentelevät Jokitulppo ja projektipäällikkö Niko Manninen ovat OYS 2030 -hankkeen akustiikkasuunnittelijoita.

Myös sairaalaympäristössä toimiva akustiikka on merkittävässä roolissa. Huoneakustiikan osalta huomioidaan äänen leviäminen ja sironta tilan sisällä. Puheesta pitää saada selvää, mutta toisaalta ylimääristä melua täytyy vaimentaa.

– Jos tila on esimerkiksi liian kaikuisa, hoitaja ei välttämättä saa selvää lääkärin antamista ohjeista, mikä saattaa taas johtaa virheisiin. Tilan pintoihin tarvitaan silloin akustista vaimennusta, jotta puheen selkeys paranee, Jokitulppo kuvailee.

Sairaalassa meluntorjuntaan liittyy ulkoa tulevan liikennemelun lisäksi muun muassa helikopterikentän ja ilmastointilaitteiden aiheuttama melun hallinta. Esimerkiksi helikopterikenttä sijaitsee uudessa sairaalassa rakennuksen katolla ja helikopterin laskeutuminen aiheuttaa hetkellisen melukuorman, mikä on pitänyt huomioida suunnitteluratkaisuissa.

Ääneneristys liittyy myös yksityisyyteen ja potilasturvallisuuteen. Vastaanottohuoneissa käytävät luottamukselliset keskustelut eivät saa kantautua ulkopuolisten korviin. Toisaalta sairaalassa on huolehdittava myös tärinän- ja runkomeluneristyksestä. Esimerkiksi kuvantamislaitteiden osalla laitteet eristetään rakennuksen rungosta.

–  Tärinänhallinnalla on iso merkitys vaikkapa kuvantamisessa. Laite ei saa tärähtää yhtään, muuten kuva menee pilalle.

Faktat pöytään

Akustiikkasuunnittelu mielletään helposti uudeksi suunnittelualaksi, ja monelle ensimmäinen mielikuva liittyy esimerkiksi konserttisalien suunnitteluun.

– Salien suunnittelu on kuitenkin vain yksi rakennustyyppi muiden joukossa, jota ei viikoittainkaan tule vastaan työpöydällä. Tavallisimpia suunnittelukohteitamme ovat muun muassa terveydenhoitoalan rakennukset, koulut, päiväkodit, erilaiset toimitilat sekä asuinrakennukset, Jokitulppo ja Manninen kertovat.

Akustiikkasuunnittelijan rooli on auttaa rakentamisessa tunnistamalla äänitekniset riskit, suunnittelemalla sopivat ratkaisut detaljien ja työohjeiden muodossa sekä auttamalla tarvittaessa valvojaa ja työmaata ohjein ja katselmuksin.

– Ennen kuin rakennetaan, jo suunnitteluvaiheessa käytämme esimerkiksi näppäränä työkaluna parametrista laskentamallia, jolla voidaan laskea riittävä ääneneristys tilojen välille ja mitoittaa juuri oikeat ratkaisut. Tämä vähentää korjaamisen tarvetta jälkikäteen ja säästää euroja.

Yllätyksiä tulee aina, mutta asioita ratkotaan hyvässä yhteistyössä työmaan kanssa. Suunnitteluratkaisuja joudutaan monesti sovittamaan yhteen osapuolten kesken, sillä eri suunnittelualat sekä rakentajat tarkastelevat asioita hieman eri tulokulmasta.

Häly vaikuttaa työtehoon ja toipumiseen

Akustiikkasuunnittelijoiden tavoitteena on muiden hankkeessa mukana olevien suunnittelijoiden tavoin saada mahdollisimman hyvät ja toimivat tilat loppukäyttäjiä kuunnellen.

– Yleensä huomataan välittömästi, jos tilan ääniympäristössä on puutteita. Suunnittelijoina meidän on aina muistettava, kenelle tiloja oikeasti suunnitellaan: niille ihmisille, jotka elävät päivittäistä arkea siellä tiloissa, suunnittelijat sanovat.

Hyvin suunnitellut ja toteutetut akustiikkaratkaisut vaikuttavat monella tapaa sairaalan arkeen. Henkilöstön näkökulmasta hälyisä ja meluisa työympäristö vaikuttaa herkästi keskittymiseen ja johtaa työn keskeytyksiin, millä on vaikutusta sekä työn sujuvuuteen että työtehoon.

Potilaiden näkökulmasta kaikuisa ja äänekäs ympäristö taas vaikuttaa muun muassa toipumiseen ja hidastaa paranemista stressikokemusten kautta.

– USA:ssa on tehty tutkimuksia, joiden mukaan potilaat toipuvat operaatioista nopeammin ja pienemmällä särkylääkemäärällä, jos sairaalaympäristön ääniympäristö on rauhallinen ja lepo onnistuu.

OYSin uuden sairaalan työmaa valaistaan violetilla keskoslasten päivänä 17. marraskuuta

Maailmanlaajuista keskoslasten päivää vietetään vuosittain 17. marraskuuta. …

Lue lisää..

Sädehoitoyksikön uudisrakennukselle vuoden rakennusteko -palkinto

OYSin E-rakennus eli sädehoitoyksikön uudisrakennus on palkittu …

Lue lisää..

The work for sustainability at Oulu University Hospital brought gold medal in a global competition

Oulu University Hospital’s OYS 2030 renewal programme …

Lue lisää..