Etusivu > Ajankohtaista >

Toimivuus taataan yhteistyöllä

Toimivuus taataan yhteistyöllä

Yhteispelillä-juttusarja esittelee työntekijöitä OYS 2030 -hankkeen takana. Uusi sairaala rakentuu moniammatillisena yhteistyönä, jossa jokaisen työntekijän panos on tärkeä. Joel Tikkinen aloitti hankkeessa jo toisen urakan – kun A-talo jo vaiheittain valmistuu, hänen työnsä painottuu enenevästi F-rakennuksen toiminnalliseen ja tekniseen suunnitteluun ja niiden ohjaukseen.

Joel Tikkinen aloitti A-rakennuksella päätoteuttaja NCC:n työmaainsinöörinä. Suunnittelupäällikön tehtäviä hän on hoitanut viime kesästä alkaen.

Joel Tikkisen tehtävänä on ohjata suunnittelua kohti sairaalan tilaajan asettamia tavoitteita ja vaatimuksia. Suunnitteluratkaisujen arvioinnissa on huomioitava 16 eri näkökulmaa, joita ovat muun muassa esteettömyys, logistiikka, turvallisuus, elinkaarikustannukset, olosuhdevaatimukset, käytettävyys, infektioiden torjunta sekä muuntojoustavuus. Näiden huomioimisessa tarvitaan kaikkien hankkeen osapuolten tietotaitoa.

Suunnittelupäällikkö myös varmistaa osaltaan, että hankintasuunnitelmat vastaavat tilaajan vaatimuksia, oli sitten kyse yleisesti käytettävistä materiaaleista, tilojen ylläpidosta tai ovien koosta.

– Käytännössä olen varmaankin tekemisissä kaikkien hankkeeseen liittyvien sidosryhmien kanssa: suunnittelijoista loppukäyttäjiin, toiminnallisesta suunnittelusta tekniseen suunnitteluun, hankintoihin ja työmaan ammattilaisiin, hän kertoo.

A-talosta kerroksia on jo luovutettu hyvinvointialueelle, joten Tikkisen osaaminen on nyt sairaalan kakkosvaiheen eli C-allianssin käytössä ja F-talon teknisessä suunnittelussa.

Yhteistyökumppaneista yksi tärkeistä ovat sairaalasuunnittelijat. Heiltä Tikkinen ammentaa tietoa kunkin rakennuskohteen toiminnallisista tarpeista. Tikkinen ei piirrä viivaakaan suunnittelupöydällä, vaan huolehtii osaltaan siitä, että suunnittelu ja rakentaminen etenevät sovitussa aikataulussa ja tilaajan vaatimuksia täyttäen.

– Olen tietynlainen linkki tilaajan ja suunnittelijoiden välillä, sellainen viestinviejä. Toki suunnittelijat ovat myös suorassa yhteydessä käyttäjiin.

Erilainen urakka

F-talon runko nousee hyvää vauhtia ja alimmissa kerroksissa on päästy jo sisätöihin. Rakennukseen tulee muun muassa paljon puhdastiloja, kuvantamishuoneita, erilaisia laboratorioita, genetiikan ja hematologian laboratoriot sekä toimenpidehuoneita.  F-talon on tarkoitus valmistua vuonna 2025.

– Teemme F-rakennukseen erilaista toimintaa kuin A-talossa on, mutta betonia menee sinnekin. Tietyt, A- ja B-taloissa hyväksi havaitut suunnittelu- ja toteutusratkaisut viedään myös F:ään.

Näin helpotetaan esimerkiksi uusien tilojen ylläpitoa ja siivousta ja varmistetaan, että muun muassa materiaalihankintoja on helppo tehdä myöhemmin, kun tarvitaan korjauksia tai uusimista.

Koska F-talon toiminta on erilaista kuin A-rakennuksessa, toiminnallinen suunnittelu tehdään alusta alkaen uuden rakennuksen käyttäjien kanssa.

–  Tilaaja ja käyttäjät ovat mukana erinomaisen aktiivisesti. Olemme jo suunnitelleet, mitä toimintaa kuhunkin kerrokseen tulee. Nyt olemme pääosin jo teknisen suunnittelun sekä hankintojen parissa.

Antoisa matka

Uusi sairaala toteutetaan allianssimallilla. Tämä tarkoittaa sitä, että suunnittelu ja rakentaminen perustuu yhteisiin ja yksimielisiin päätöksiin. Päätösten yhteydessä arvioidaan niiden vaikutukset ja samalla jaetaan päätöksiin liittyvät riskit ja mahdollisuudet. Allianssissa mukana olevat myös jakavat hyödyt ja riskit niin, ettei kukaan osapuoli joudu niitä yksin kantamaan.

–Tässä hankkeessa työskentely on ollut idearikasta ja äärimmäisen mielekästä työtä. Allianssin kautta tulee se mielekkyys: Kun aamuisin työt aloitetaan, oman firman takit jäävät naulaan ja tehdään yhdessä hommia yhteistä päämäärää kohti – yhteispelillä, Tikkinen kuvaa.

Tikkisen mukaan on ollut antoisaa työskennellä eri ammattiryhmien kanssa ja ammentaa etenkin sairaalan toiminnallisuuden vaatimuksia, joita on viety tekniseen suunnitteluun, hankintaan ja tuotantoon.

A-talossa toiminnallisuus toteutuu Tikkisen mielestä kiitettävästi, sillä palaute käyttäjiltä on ollut hyvää ja allianssikumppanit voivat olla ylpeitä tähänastisesta. Osa A-talon kerroksista on jo luovutettu tilaajalle.

– Tottahan toki kompromisseja on jokainen joutunut tekemään. On myös ollut mutkia ja mäkiä, mutta yhdessä on aina asiat ratkaistu. Itse koen ja toivon, että olemme päässeet siihen, että uuden sairaalan tilat ovat toimivat niin sairaalan ammattilaisten kuin asiakkaidenkin näkökulmasta.

OYSin uusi B-rakennus on valmis

Ensimmäisiä potilaita uuden sairaalan A- ja B-osiin …

Lue lisää..

OYS Sydämestä muodostuu vihdoin toiminnallinen kokonaisuus uudessa sairaalassa

Uudet tilat tuovat OYS Sydämen henkilöstön yhteen, …

Lue lisää..

OYSin uusi A-rakennus on valmis – alitti hankebudjettinsa liki 25 miljoonalla eurolla

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluehallitus hyväksyi A-allianssin taloudellisen loppuselvityksen …

Lue lisää..