Uusi päärakennus

Uusi sairaala rakennetaan vaiheittain. Uuden päärakennuksen ensimmäisen vaiheen rakentaminen on käynnistynyt sairaala-alueen pohjoispäädystä.

1. vaihe – Ydinsairaala

Ydinsairaalalla tarkoitetaan päivystyksen, teho-osastojen, leikkaussalien, synnytysten ja niiden tarvitsemien tukipalveluiden muodostamaa kokonaisuutta, jonka on toimittava tehokkaasti läpi vuorokauden vuoden jokaisena päivänä. Toiminnot sijoittuvat uuden sairaalan A- ja B-rakennuksiin.

Uudesta sairaalasta tulee helposti hahmotettava, nykyistä kompaktimpi ja selkeämpi kokonaisuus, jossa keskeiset toiminnot ovat helposti saavutettavissa.

Ensimmäisen vaiheen uudisrakennukset valmistuvat vaiheittain vuosien 2022-2023 aikana.

Uusi sairaala rakennetaan allianssimallilla. Mallissa tilaaja, suunnittelijat ja palveluntuottajat sopivat yhteisestä johtamisjärjestelmästä ja muodostavat yhteisen projektiorganisaation.

Ensimmäisen vaiheen toteutuksesta vastaa kaksi allianssikokoonpanoa, joista toinen vastaa A-rakennuksen, toinen B-rakennuksen toteutuksesta. Sairaanhoitopiirin kumppaneina hankkeessa toimivat:

A-allianssi

NCC Suomi Oy
ARO Systems Oy
Siemens Osakeyhtiö
A-lnsinöörit Oy
Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy
Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen Oy
UKI Arkkitehdit Oy
Granlund Oy

Tutustu A-rakennuksen työmaatiedotteisiin

B-allianssi

Skanska Talonrakennus Oy
Caverion Suomi Oy
Siemens Osakeyhtiö
A-lnsinöörit Oy
Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy
Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen Oy
UKI Arkkitehdit Oy
Granlund Oy


Tutustu työmaan edistymiseen:Työmaakamera - suora lähetys sairaalan uuden päärakennuksen työmaalta

2. vaihe – lisää tilaa avohoidolle

Toisen vaiheen, eli C-talon hankesuunnittelu on parhaillaan käynnissä.

Suunnitelmien mukaan toisessa vaiheessa rakennetaan tiloja opetukselle, avohoidolle, laboratoriolle, kuvantamiselle sekä vuodeosastoille ja leikkaustoiminnalle.