Maamerkkiteosten toteuttajat on valittu

OYS 2030 on uudistamisohjelma, jonka myötä Oulun yliopistollisen sairaalan toiminta ja tilat uudistetaan vastaamaan tulevaisuuden erikoissairaanhoidon haasteisiin.

Portfoliohaku

Oulun uuden yliopistosairaalan maamerkkiteosten portfoliohakuun saapui määräaikaan mennessä 63 hakemusta.

Näistä sairaalan taide- ja kulttuurityöryhmä valitsi jatkoon kolme taiteilijaa: Minna Kangasmaan, Johanna Pöykön ja Jaakko Mattilan.

Elokuussa toteutetulla portfoliohaulla etsittiin taiteilijoita kolmeen teoskohteeseen, jotka sijoittuvat uuden sairaalan A- ja B-rakennusten pääauloihin  ja päätyjulkisivuihin. Näkyvän sijaintinsa vuoksi maamerkkiteoksiksi nimettyjen teosten halutaan kertovan hyvästä hoito- ja työympäristöstä sekä tukevan maailman älykkäimmän sairaalan imagoa ja brändiä. Etsinnässä on oivaltavia, älykkyyttä ja inhimillisyyttä viestiviä sekä teemallisesti pohjoisuuteen yhdistyviä teoksia, joita lähdetään nyt suunnittelemaan valittujen taiteilijoiden kanssa.

Maamerkkiteosten kokonaisbudjetti on yhteensä 150 000 euroa. Taiteen edistämiskeskus Taike myönsi teosten toteutukseen 35 000 euron avustuksen.

Lue lisää

Tutustu portfoliohaun esitteeseen