Tulevaisuuden sairaala OYS 2030

Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 on uudistamisohjelma, jonka tavoitteena on uudistaa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin sairaaloiden toimintaa sekä rakentaa ja perusparantaa kiinteistöt vastaamaan nykyajan vaatimuksia ja tulevaisuuden haasteita.

Tämä sivusto kuvaa Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 uudistamisohjelman sisältöä ja sen tavoitteita sekä jakaa tietoa osahankkeiden etenemisestä hankkeen sisäisille ja ulkoisille sidosryhmille sekä asiakkaillemme.

Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 visio

Moderni sairaalarakentaminen
tehostaa toimintaa

Uudistamisohjelma lukuina

Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 -uudistamisohjelma hyväksyttiin vuonna 2012. Toteutusvaihe keskittyy vuosille 2015 - 2030. Alla numerotietoa uudistamisohjelmasta ja sen tavoitteista.

500 M€

Uudistamisohjelman investoinnit

n. 2 % elinkaarikustannuksista 30 v aikana

26,6 mrd€

Toimintakulut

30 v elinkaaren aikana, nykyisellä n. 3 % kustannusten nousulla

- 5,6 mrd€

Säästöpotentiaali

puolittamalla toimintakustannusten nousu 3%:sta =>1,5 %:iin 30 v elinkaaren aikana

10-15%

Kustannustehokkuus

suoritekohtainen tehokkuus paranee 10–15%

6 - 8

Osahanketta

uudistamisohjelma toteutetaan vaiheittain

- 40%

ylläpitokustannuksista

uusilla taloteknisillä ja tehokkailla tilaratkaisuilla voidaan alentaa ylläpitokustannuksia n. 40-50%

Laadukas toiminta vaatii toimivat tilat.