Yhteispelillä – tutustu uuden sairaalan tekijöihin

Yhteispelillä-juttusarja esittelee työntekijöitä OYS2030-hankkeen takana. Uusi sairaala rakentuu moniammatillisena yhteistyönä, jossa jokaisen työntekijän panos on tärkeä. 

Rakentamisen laadunvalvoja

Mika Lämsä toimii rakennustöiden valvojana sairaalarakentamisessa. Valvojien tiimi varmistaa, että rakentaminen on sopimuksien, suunnitelmien ja hyvän rakennustavan mukaista.

Toimivuus taataan yhteistyöllä

Joel Tikkisen tehtävänä on ohjata suunnittelua kohti sairaalan tilaajan asettamia tavoitteita ja vaatimuksia. 

Uuden teknologian ja tietojärjestelmien luotsi

Kimmo Savela luotsaa kahta valtavaa kokonaisuutta, joilla luodaan uuden sairaalan teknologiaympäristö ja sovitetaan yhteen hyvinvointialueen asiakas- ja potilastietojärjestelmiä.

Tavaratoimitukset ja jätehuolto järjestyksessä

Työmaakoordinaattori Katja Miettunen Skanskalta huolehtii, että materiaalit liikkuvat jouhevasti ja jätehuolto toimii uuden sairaalan B-talon työmaalla.

Palvelumuotoilijat johdattavat sairaalan käyttäjät luovuusalueelle

OYS 2030 -projektissa työskentelevät palvelumuotoilijat Teemu Kemilä ja Satu Ruonaniemi tuntevat A- ja B-talon paremmin kuin omat taskunsa. He ovat fasilitoineet A- ja B-talon suunnittelussa kaiken kaikkiaan yli 400 työpajaa, joihin osallistui 5 500 OYSin ammattilaista.

Tulkkina eri tekijöiden välillä

A-Insinöörien toiminnallisen suunnittelun koordinaattorit Ville Kyyhkynen ja Jenni Jakola kertovat työnsä ytimen OYS 2030 -projektissa olevan kysymysten kysyminen ja asioiden ymmärtäminen, jotta niistä voisi kertoa myös muille.

Lääkintätekniikan asiantuntijat monessa mukana

Uuteen sairaalaan hankittavat sairaalalaitteet ovat lääkintätekniikan asiantuntijoiden työmaata. Lääkintätekniikan asiantuntijat Kauko Halmetoja ja Aki Piirainen kertovat työnsä olevan monipuolista ja moniammatillista.

IMG_2499

Tietomalliasiantuntija tuntee rakennusten sielunelämän

A-Insinööreillä tietomalliasiantuntijana työskentelevälle Jere Väisäselle uuden sairaalan A-, B- ja F-rakennusten sielunelämä on varsin tuttua. 

Tietomalliasiantuntija_A-Insinöörit

Älykkäät ilmanvaihtojärjestelmät – yhteistoiminnallisesti

Uuden sairaalan A-rakennuksen iv-järjestelmästä vastaavan Aro Systemsin projektipäällikkö Veli-Pekka Kotikumpu korostaa hyvää yhteishenkeä työporukassa, kommunikaation läpinäkyvyyttä eri toimijoiden välillä sekä monialaista yhteistyötä OYS2030-hankkeen rajapinnoilla.

Näkymättömän työn ammattilainen

Sairaalalogistiikasta vastaavan projektipäällikkö Miska Myllylän työhön kuuluu muun muassa suunnitteluyhteistyötä, älykästä infrastruktuuria ja robotteja.

Kaupungin katolla

Kiivetään hetkeksi nosturinkuljettaja Markus Hentun matkaan. Hän työskentelee NCC:llä uuden sairaalan F-rakennuksen työmaalla.

Kaikki langat käsissä

Monia aikatauluja on sovitettava yhteen, jotta kukin työntekijä voi tutustua uuden sairaalan tiloihin, toimintoihin ja turvallisuusjärjestelmiin. Kaiken tämän koordinoinnista vastaa Oili Papinaho.

Toimivan akustiikan asialla

Sairaalaympäristössä toimiva akustiikka on merkittävässä roolissa. Jaana Jokitulppo ja Niko Manninen ovat OYS 2030 -hankkeen akustiikkasuunnittelijoita.

Uusi teknologia turvaa sairaalan toimintoja

Allianssien yhteisen ICT-ryhmän projektipäällikkö Miika Suomela toivoo, että uuteen sairaalaan rakennettavat järjestelmät turvaavat hoitotyön sujumisen.

Riskienhallinta on yhteinen asia

OYSin uuden sairaalan B-allianssin riskienhallintapäällikkö Valtteri Österman kuvaa riskienhallintaa kaikkien hankkeessa työskentelevien yhteiseksi asiaksi. Riskienhallintaryhmä sparraa allianssia kohti parempaa lopputulosta.

Kokopäivätyö yhdessä projektissa

Arja Juutinen tietää, keneltä voi kysyä, jos hän ei tiedä vastausta. Hän työskentelee projektiassistenttina Caverion Suomi OY:ssä B-rakennuksen työmaatoimistolla.

Selkeää ja rauhallista sisustusta kohti

Sisustusarkkitehti Vilja-Maria Wiherkoski Tähti-set OY:stä kantaa päävastuuta uuden sairaalan sisustuksesta, väreistä, materiaaleista ja huonekaluista.

Tavoitteena onnistunut muutos

Toni Karnaranta, Sari Nuolioja ja Liisa Puirava ovat sairaalasuunnittelijoita. Heidän yksi tehtävänsä on tiedon välittäminen henkilökunnalta suunnittelun ja rakentamisen suuntaan ja toisin päin.

Ohjelmajohtaja pitää langat käsissään

OYS 2030 -hankkeen ohjelmajohtajana toimii
Kari-Pekka Tampio, jolla on takana pitkä työura asiantuntijatehtävissä ja projektinjohdossa.

Rakentaminen intohimona

NCC:n Jarmo Mertaniemi työskentelee työnjohtajana A-rakennuksen työmaalla. Hänen mukaansa työ on mukavaa, vaikka se onkin haastavaa.

Yhteisen päämäärän hyväksi

Sairaalasuunnittelijat Anne Konola, Jonna Vuorentola ja Saija Kortet edustavat rakennusprojektissa heitä, jotka ovat lopulta sairaalan käyttäjiä.

Toimivat tilat vaativat moniammatillista yhteistyötä

Mari Jäntti  ja Senja Karjalainen Granlundilta työskentelevät puhdastilojen ja kiinteiden sairaalalaitteiden parissa. 

Yhdessä on helppo onnistua

A-Insinöörien Lasse Romppainen, Toni Salovaara ja Samu Korhonen toimivat OYS2030-hankkeessa projekti-insinööreinä, joiden vastuualueena on teknisen suunnittelun ohjaus.

Arkkitehti kokoaa kerrokset

Arkkitehti Tiina Komulainen Lukkaroinen arkkitehdeiltä on uuden sairaalan yhden kerroksen pääarkkitehti, jonka tehtävänä on pitää langat käsissään ja tietää, mitä mihinkin kerrokseen tarvitaan.

Turvallisuus ennen kaikkea

Työsuojeluvaltuutettu Jekora Vornasen työnkuvaan kuuluu muun muassa lakisääteiset työmaan viikkotarkastukset. Vornanen toimii lisäksi yhteyshenkilönä eri sidosryhmien välissä.